HOME
AHA-PROJECT

Adopteer een Hond op Afstand, ofwel kortweg het AHA-project, is één van de projecten van Stichting S.O.S. Strays om Spaanse asielen structureel te ondersteunen. Het AHA project richt zich specifiek op de steun aan 2 asielen die zeer veel honden onder hun hoede hebben en zeer weinig financiële middelen:

1.       De opvangplek van Refugio Canino Torres in Torrelavega

De dierenbeschermingsvereniging Aspacan heeft in het voorjaar van 2011 het beheer overgenomen van de opvangplek in Torrelavega. Ze troffen er een groot aantal honden in erbarmelijke toestand aan, ook veel grote en oude honden, absoluut niet gesocialiseerd, en door het jarenlang aan de ketting verblijven zonder genoeg zorg en voeding, veel ook met medische problemen of getraumatiseerd. Sinds juli 2013 is de groep vrijwilligers verder gegaan als zelfstandige organisatie onder de naam Refugio Canino Torres. Ze werken nog wel samen met Aspacan.

De vrijwilligers werken met man en macht om al deze honden in waardige omstandigheden te kunnen opvangen en sociaal te maken, maar niet alle honden zijn geschikt om ter adoptie te worden aangeboden. Zij zullen nog vele jaren zorg nodig hebben. De vrijwilligers van Torres doen er alles aan om de honden niet in het asiel te laten sterven. Daarom zoeken zij voor de oudere honden die vrijwel niet plaatsbaar zijn opvanggezinnen in Spanje waar de honden de rest van hun leven kunnen genieten van het leven als geliefde huishond. Het asiel blijft alle kosten voor de betreffende hond betalen, zoals voer en dierenartskosten. Dit is een grote vaste kostenpost voor Refugio Canino Torres. Verschillende van deze honden zijn daarom aan het AHA-project toegevoegd. Deze honden blijven wel beschikbaar voor adoptie, maar door hun geringe adoptiekans verblijven de meeste honden voor de rest van hun leven bij de opvanggezinnen.

  -   Klik hier voor meer info en foto's van het asiel van Torrelavega.


2.       De opvangplek Refuxio de Bando in Santiago

Het asiel Refuxio de Bando is open sinds 2004. Het is de officiële opvangplaats van de stad Santiago de Compostella en omstreken voor afgestane en gevonden honden en katten. Normaal is er plaats voor 250 tot maximum 300 dieren maar het asiel is chronisch overbevolkt. Bijvoorbeeld in oktober 2015 zaten er 480 dieren!

Er is een doorstroom van voornamelijk pups en de jongere kleine hondjes maar er zitten ook vele oudere en zieke honden met nihil kans op adoptie.

  -   Klik hier voor meer info en foto's van Refuxio Bando Santiago.


Wij willen deze honden niet in de steek laten
en hebben uw hulp daarbij heel hard nodig:

ADOPTEER EEN HOND OP AFSTAND


WAT KUNT U DOEN ?

De verzorging en huisvesting van de dieren kost uiteraard veel geld. U kunt ons hiermee helpen door één van de door ons geselecteerde dieren financieel te adopteren. U kunt natuurlijk ook als bedrijf een hond financieel ondersteunen.

HOE ADOPTEERT U EEN HOND ?

Via onderstaand formulier, kunt u zich inschrijven voor het AHA-project, de naam van de door u gekozen AHA-hond selecteren, en ons laten weten hoe u de betaling wilt voldoen. Indien U anoniem wenst te blijven, kunt u dit ook aangeven. U kunt ook als bedrijf een hond op afstand adopteren. In dit geval vermelden we de naam van uw bedrijf met desgewenst een link naar de website van uw bedrijf.

U kunt uit de selectie van de AHA-honden op deze pagina zelf een hond uitkiezen waarvoor u wilt bijdragen in de kosten van zijn/haar verzorging. De medewerkers in Torrelavega en Santiago hebben een aantal honden geselecteerd die naar alle waarschijnlijkheid nog voor langere tijd of zelfs de rest van hun leven in het asiel zullen moeten verblijven. Mocht een hond voldoende pleegouders hebben (maximaal 5-6) om de kosten van zijn/haar verzorging te dekken, dan verzoeken wij u een andere hond te kiezen: op deze manier krijgen alle deelnemende honden een kans.

WAT BETEKENT DE ADOPTIE VOOR U ?

U ontvangt van ons:
-   een adoptiecertificaat met foto per e-mail.
-   we houden u op de hoogte indien er nieuws is over uw AHA-hond.
-   we sturen u 2 x per jaar een nieuwe foto of nieuws* over uw AHA-hond.
-   U komt als AHA-donateur op de mailinglist van onze nieuwsbrief. Via de maandelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de stichting.

Wij doen ons best u zo veel mogelijk te informeren over uw AHA-hond maar zijn hierbij afhankelijk van de medewerkers in de asielen in Spanje, die allen ook vrijwilligers zijn en erg druk met het dagelijks onderhouden van alle honden in dit overvolle asiel. Daarom kunnen we u niet beloven dat er regelmatig nieuws* te melden zal zijn. Hierbij is helaas de trieste realiteit ook nog zo dat voor de meeste honden in dit asiel elke dag er hetzelfde uitziet... overleven. In die zin is geen nieuws in elk geval geen slecht nieuws. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Adoptie is tot wederopzegging. Indien uw dier niet meer beschikbaar is voor adoptie op afstand, heeft u de keuze om te stoppen of om een andere hond uit te kiezen. Uiteraard krijgt u dan een nieuwe foto en certificaat toegestuurd.

WAT ZIJN DE KOSTEN ?

Adoptie op afstand kost u nog geen 30 cent per dag... .voor u een klein bedrag, maar het betekent voor de asielen die de kosten van zoveel dieren dragen, een enorme verlichting van de financiële zorgen!
Per maand bedragen de kosten 9 euro, u kunt ook kiezen voor een jaarlijkse donatie van 108 euro.

De jaarlijkse kosten voor een hond liggen in werkelijkheid een stuk hoger en ook verschillen de kosten per hond, afhankelijk van grootte, gezondheid etc. Het gevolg is dat een adoptiehond meerdere adoptiefouders kan hebben.

U kunt de donatie overmaken op de bankrekening van Stichting S.O.S. Strays te 's-Heerenhoek, onder duidelijke vermelding van "AHA project + de naam van de hond". De donatie wordt niet automatisch afgeschreven. Vaak kunt u dit bij internetbankieren wel zelf instellen.

Nederland - ABN-AMRO: NL31 ABNA 057.13.42.612

Vanuit het buitenland:

IBAN: NL31 ABNA 0571342612
BIC:   ABNA NL 2A

VERMELDING OP DE SITE

Op onze site wordt, zodra wij de eerste betaling ontvangen hebben, uw naam vermeld als zijnde "peter of meter" van desbetreffende AHA-hond. Indien u dit niet wenst kunt u ook anoniem blijven. Zo is er een overzicht van de honden die al door één of meerdere (max 5) peter/meter gesteund worden, en welke nog geen steun ontvangen. De vermelding blijft staan zolang u de hond financieel ondersteunt. U kunt aangeven of u anoniem vermeld wilt worden, met uw eigen naam of anders, dit kunt u op het formulier toelichten bij "overige opmerkingen".

Zie verder: algemene voorwaarden

Hartelijk dank namens de honden van Torrelavega en Santiago.
DE DEELNEMENDE AHA-HONDEN

ARETHA - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Aretha is een kleine middelmaat van ongeveer 10 kilo, vermoedelijk geboren in 2010. Zij zwierf een tijd rond in een dorp. Aretha is augustus 2018 in het asiel gekomen. Vanwege haar medische problemen is ze al snel naar een opvanggezin gegaan. Aretha heeft de ziekte van Cushing en Diabetes. Er wordt gehoopt dat de Diabetes zal verdwijnen als de ziekte van Cushing onder controle is. Momenteel moeten er iedere 2 weken bloedtesten gedaan worden bij Aretha, dit brengt veel kosten met zich mee. Aretha is heel sociaal met mensen en andere honden. Aretha verblijft in een opvanggezin met andere honden, ze is niet graag de enige hond. Aretha is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag zij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Aretha niet geadopteerd wordt mag zij de rest van haar leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere en zieke honden niet in het asiel te laten sterven. Hoewel Aretha in een opvanggezin verblijft, betaalt het asiel nog steeds alles voor haar, zoals voer en dierenartskosten. Omdat dit een grote kostenpost voor het asiel is worden er voor Aretha adoptanten op afstand gezocht.

AHA-Pleegouder:   I.M. - Chano, Cirano, Rodolfo, Xila, Lange-Verschueren


BLACKY - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Blacky is een grote middelmaat teef geboren in 2005. Blacky verbleef al in het asiel van Torrelavega toen alle honden nog aan de ketting stonden en moesten leven onder erbarmelijke omstandigheden. Blacky is hierdoor helaas het vertrouwen in de mensen kwijt geraakt. Blacky is doodsbang voor mensen en ondanks alle liefdevolle zorgen van de huidige vrijwilligers, training met een gedragstherapeute en Bach remedies blijft Blacky schuw. Met andere honden kan ze het prima vinden, voor hen is ze niet bang. Haar leeftijd en angst voor mensen maken haar kansen op adoptie erg klein.


AHA-Pleegouders:   Anja Hoyberghs,   Clara van der Laan,  Anita Sloove


BOSCHA V – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Boscha V is een Bull Terriër kruising. Zij is het zusje van Boscha VII. Ze zijn in 2013 geboren en verblijven sinds januari 2014 in het asiel van Santiago. Ze zijn als nest gevonden, samen met hun 2 broertjes en 5 zusjes, toen ze ongeveer 3 weken oud waren. Er is toen geprobeerd om de moeder te vangen maar zij is ontsnapt. De zusjes zijn heel energiek. In Spanje hebben eventuele adoptanten speciale toestemming nodig vanwege hun ras. De kans dat ze in Spanje geadopteerd worden is heel klein.AHA-Pleegouders:  Lexie & Meissie


BOSCHA VII – SANTIAGO   [ klik op de foto voor vergroting ]

Boscha VII is een Bull Terriër kruising. Zij is het zusje van Boscha V. Ze zijn in 2013 geboren en verblijven sinds januari 2014 in het asiel van Santiago. Ze zijn als nest gevonden, samen met hun 2 broertjes en 5 zusjes, toen ze ongeveer 3 weken oud waren. Er is toen geprobeerd om de moeder te vangen maar zij is ontsnapt. De zusjes zijn heel energiek. In Spanje hebben eventuele adoptanten speciale toestemming nodig vanwege hun ras. De kans dat ze in Spanje geadopteerd worden is heel klein.AHA-Pleegouders:   Lexie & Meissie


CARUSO - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Mede dankzij het AHA project woont Caruso sinds zomer 2017 in een opvanggezin in Spanje! Caruso is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag hij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Caruso niet geadopteerd wordt mag hij de rest van zijn leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere honden die al jarenlang in het asiel verblijven niet in het asiel te laten sterven. Daarom verblijft Caruso nu in een opvanggezin en betaalt het asiel nog steeds alles voor hem, zoals voer en dierenartskosten. Dit is mede mogelijk dankzij de steun van zijn pleegouders.


AHA-Pleegouders:   overleden


CHARLY - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Mede dankzij het AHA project woont Charly sinds zomer 2017 in een opvanggezin in Spanje! Charly is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag hij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Charly niet geadopteerd wordt mag hij de rest van zijn leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere honden die al jarenlang in het asiel verblijven niet in het asiel te laten sterven. Daarom verblijft Charly nu in een opvanggezin en betaalt het asiel nog steeds alles voor hem, zoals voer en dierenartskosten. Dit is mede mogelijk dankzij de steun van zijn pleegouders.


AHA-Pleegouders:   Aliza & Ioli,   Annet Versluijs-Klerk,   Marco & Ineke,  Mieke Boender,  
Charles & Marij


DONICELA – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Donicela is een kruising Belgische herder van 23 kg, geboren in 2015. Zij verblijft sinds 28 maart 2018 in het asiel. Donicela is aangereden door een auto. Zij kon niet meer lopen en had geen controle meer over haar blaas en darmen als gevolg van een gebroken ruggenwervel. Donicela heeft de gelegenheid gekregen om te herstellen en dankzij medicatie en pijnstillers is Donicela flink vooruit gegaan. Donicela kan weer lopen, al gaat dit nog niet helemaal soepel. Het asiel hoopt haar fysiotherapie te kunnen geven zodat haar spieren sterker worden. Ook zal zij nog geopereerd moeten worden. De dierenarts wil hier nog even mee wachten totdat duidelijk is hoever Donicela nog vooruit kan gaan, zodat zij maximaal profijt heeft van de operatie. Op dit moment krijgt Donicela nog steeds medicijnen tegen de pijn en om haar in beweging te houden. Donicela heeft ook last van huidproblemen, vooral aan haar ellebogen. Hier heeft zij speciale crème voor nodig. Dit alles brengt veel kosten met zich mee en maakt de kans op adoptie in Spanje heel klein voor Donicela. Ondanks al haar medische problemen is Donicela een ongelooflijk lieve, vriendelijke en sociale hond. Ze houdt van iedereen en wil spelen. Ze is voorzichtig met kleinere honden.


AHA-Pleegouders:   Geadopteerd in Spanje


ETIOPIA - SANTIAGO   [ klik op de foto voor vergroting ]

Etiopia is een middelmaat teef, ze is geboren in 2010. Ze verblijft sinds maart 2013 in het asiel van Santiago. Toen ze in het asiel arriveerde had ze ernstige diarree en haar poot was gewond. Tegenwoordig heeft ze nog altijd last van haar poot. Er zijn goede dagen en dagen dat ze haar poot helemaal niet kan gebruiken. Etiopia heeft hiervoor pijnstilling nodig en chondroprotectors zoals Cosequin. Daarnaast heeft Etiopia ook huidproblemen. Hiervoor moet ze regelmatig gewassen worden met een speciale shampoo Ectodex en Hibiscrub.


AHA-Pleegouders:   Geadopteerd in Spanje.


FANKY – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Fanky is een mastin van 43,5 kg. Hij is geboren in 2009 en verblijft sinds 21 december 2017 in het asiel van Santiago. Fanky is gevonden, samen met een andere reu en 2 teven. De honden waren erg vies en onverzorgd. Fanky heeft nierfalen waardoor hij nierdieet en regelmatig bloedonderzoek nodig heeft. Fanky is sociaal met mensen en honden die hij kent. Sinds Fanky ziek is heeft hij moeite met onbekende honden. Hierdoor is het extra moeilijk om een adoptant voor hem te vinden. Zijn kans op adoptie in Spanje is heel klein.


AHA-Pleegouders:  Véronique Vlaeminck,   Dirk Dewit,   Rita Smolders,   Aurelia Huijbregts,  
Marja en Ben Hoogland


GORDI - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Gordi is een klein reutje, geboren in juli 2007. Hij was van een oude vrouw en leefde buiten aan een ketting. Gordi is in 2017 in het asiel gekomen. Gordi is op leeftijd en heeft epilepsie. Vanwege zijn leeftijd en medische problemen is zijn kans op adoptie nihil. Daarom is hij na 3 maanden in het asiel te hebben verbleven naar een opvanggezin in Spanje gegaan. Gordi is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag hij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Gordi niet geadopteerd wordt mag hij de rest van zijn leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere en zieke honden niet in het asiel te laten sterven. Hoewel Gordi in een opvanggezin verblijft, betaalt het asiel nog steeds alles voor hem, zoals voer en dierenartskosten. Omdat dit een grote kostenpost voor het asiel is, worden er voor Gordi adoptanten op afstand gezocht.

AHA-Pleegouder:   Wilma & Kaatje


JALLEK - SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Jallek is een Duitse herderkruising van 31 kg. Hij is geboren in 2009. Hij verblijft sinds maart 2015 in het asiel. Hij is samen met Shalma (ook in het AHA project) als zwerfhond het asiel binnen gekomen. Hun verhaal is heel triest. Ze leefden samen met hun eigenaar op straat, totdat de eigenaar werd opgepakt. Jallek en Shalma werden naar het asiel gebracht. Doordat ze beide niet gesteriliseerd / gecastreerd waren, werden ze in verschillende kennels gezet. Jallek en Shalma klommen uit hun kennels om samen te kunnen zijn, ook al liepen ze hierbij verwondingen op. Nadat Jallek geholpen was konden ze een kennel delen. Jallek is een sterke hond met een heel lief en rustig karakter. Hij is sociaal met andere honden en negeert katten. Vanwege hun leeftijd, formaat en het feit dat ze alleen samen geplaatst worden is de kans op adoptie in Spanje heel klein.

AHA-Pleegouder:   Anneke Roodhart


JANDRA – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Jandra is een middelgrote kruising. Zij is in 2011 geboren en als puppy in het asiel van Santiago gekomen. Zij is tot nu toe 3 keer geadopteerd maar is steeds weer teruggebracht naar het asiel. Jandra is heel energiek en heeft last van verlatingsangst. Ze is ook jaloers naar andere dieren en mensen. Hierdoor is de kans heel klein dat ze geadopteerd zal worden.


AHA-Pleegouders:  Pauline van Nieuwland & Bubbels


JUAPA – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Juapa is een Boxer kruising. Zij is geboren in 2010 en verblijft sinds juli 2014 in het asiel van Santiago. Juapa is sindsdien 2 keer geadopteerd maar weer terug naar het asiel gebracht doordat haar nieuwe baasjes niet geduldig waren en vonden dat ze zich niet snel genoeg aanpaste. Juapa heeft door deze negatieve ervaringen steeds meer tijd nodig om zich aan te passen. Juapa vertrouwt andere honden niet, voor haar wordt een huis gezocht zonder andere honden of katten.


AHA-Pleegouders:  Anke Wevers


KAINO – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Kaino is een kruising van 15 kg. Hij is geboren in 2010 en verblijft sinds november 2011 in het asiel van Santiago. Hij is gevonden met drie andere honden, waarschijnlijk werden ze voor de jacht gebruikt. Kaino is doodsbang voor mensen. Hij kan niet aan een riem wandelen, hiervoor is hij te angstig. Als hij uit zijn kennel gaat volgt hij zijn kennelgenootjes, bij honden voelt Kaino zich wel op zijn gemak. Kaino wil niet aangeraakt worden en blijft uit de buurt van mensen. Door zijn angst voor mensen is de kans heel klein dat KAINO ooit geadopteerd zal worden.


AHA-Pleegouders:   Martha Haverschmidt,  Daniela Schippers,   in memoriam Gino


LEO - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Mede dankzij het AHA project woont Leo sinds zomer 2018 in een opvanggezin in Spanje! Leo is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag hij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Leo niet geadopteerd wordt mag hij de rest van zijn leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de honden die al jarenlang in het asiel verblijven niet in het asiel te laten sterven. Daarom verblijft Leo nu in een opvanggezin en betaalt het asiel nog steeds alles voor hem, zoals voer en dierenartskosten. Dit is mede mogelijk dankzij de steun van zijn pleegouders.

AHA-Pleegouders:   Eddy & Cathy,   Lange-Verschueren,  Adoptanten Davina - nu Dess,
Rolien & Tom


LEONIDAS - SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Leonidas (roepnaam Leo) is een huskymix van 68 cm hoog en 28 kg. Hij is geboren in 2006. Leo verblijft sinds december 2012 in het asiel. Hij is als zwerfhond in het asiel gekomen. Leo is heel goed met mensen en teefjes maar zijn voorkeur is om als enige hond met een eigen baas te leven. Doordat hij heel sterk is, is het moeilijk om hem uit te laten buiten het asiel. Dit geldt met name als er andere honden in de buurt zijn. Doordat hij zo sterk is heeft Leo een huis nodig met toegang tot een tuin waardoor zijn eigenaren niet met hem de stad in hoeven te gaan. Leo is waaks en verdedigt zijn mensen en huis. Zijn kans op adoptie is heel klein, hij verblijft nu al de helft van zijn leven in het asiel.

AHA-Pleegouder:   Natasja van Velzen


LULA - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Lula is een grote, zwarte, halflangharige kruising, geboren in oktober 2011. Lula verblijft sinds 2016 is het asiel. Lula komt van een boer, samen met een andere hond. Lula had 8 pups toen zij in het asiel kwam. Zij waren allen ernstig verwaarloosd. De andere hond is snel geadopteerd. Lula verblijft nog altijd in het asiel. Lula is heel bang voor mensen, zij wordt er heel nerveus van. Daarnaast heeft zij last van chronische hoest door een probleem in haar longen en er is een tumor bij haar verwijderd waardoor ze geen milt meer heeft. Op de foto’s is Lula net geschoren doordat zij veel klitten in haar vacht had. Lula is heel sociaal met andere honden. Ze leeft in het asiel samen met een groep honden in een grote kennel. Lula heeft even in een opvanggezin gezeten, maar doordat zij daar de enige hond was ging dit niet goed. Lula heeft andere honden om zich heel nodig. Bij de boer leefde ze aan een ketting, samen met andere honden. Doordat Lula groot, zwart, niet meer de jongste is, medische problemen heeft en heel angstig is voor mensen zijn haar adoptiekansen in Spanje heel klein.


AHA-Pleegouders:   Coby van Ruiten,   Ellen v.d. Bos & Anneke Nowee


LUNARES – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Lunares is een Dalmatiër kruising. Hij is geboren in 2013 en hij verblijft sinds 2015 in het asiel van Santiago. Hij is samen met een andere hond gevonden, hij was heel nerveus. Lunares is een moeilijke hond om onder controle te houden. Hij heeft verschillende huid- en oorproblemen die hem regelmatig veel pijn bezorgen. Als hij pijn heeft, wordt hij agressief. Hierdoor is zijn kans op adoptie klein.


AHA-Pleegouders:   Tom & Tineke Goossen,   Anoniem,  Rik Vanderdonck


LUNERATA – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Lunerata is een grote kruising van 33 kg, geboren in juni 2013. Zij is in oktober 2014 gevonden en verblijft sindsdien in het asiel. Lunerata kan het heel goed vinden met mensen maar niet zo goed met andere honden. Waarschijnlijk omdat haar zicht beperkt is. Op haar ogen zit een waas en haar ogen zijn kleiner dan normaal. Lunerata heeft veel last van het koude natte weer gedurende de natte seizoenen. Ze krijgt dan zweren op haar poten. Lunerata moet dan regelmatig gewassen worden met een medicinale shampoo. Daarnaast krijgt ze antibiotica wanneer zij als gevolg van haar huidproblemen secundaire huidinfecties heeft. In de winter wordt Lunerata stijf door de kou, zij krijgt dan anti ontstekingspijnstillers. Vanwege haar leeftijd, formaat en medische problemen is de kans zeer klein voor Lunerata dat zij ooit geadopteerd zal worden in Spanje.


AHA-Pleegouders: Lia Schouw, Ann Aelbers


MARIO - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Mede dankzij het AHA project woont Mario sinds lente 2018 in een opvanggezin in Spanje! Mario is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag hij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Mario niet geadopteerd wordt mag hij de rest van zijn leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere honden die al jarenlang in het asiel verblijven niet in het asiel te laten sterven. Daarom verblijft Mario nu in een opvanggezin en betaalt het asiel nog steeds alles voor hem, zoals voer en dierenartskosten. Dit is mede mogelijk dankzij de steun van zijn pleegouders.


AHA-Pleegouders:   Elly Rienstra,   Mariet van Gemert,   Vital Wauters,   Pol Lange


NOA - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Noa is een klein Yorkshire terriër teefje, geboren in oktober 2007. Zij is begin 2018 in het asiel gekomen. Ze kwam van een broodfokker en was er slecht aan toe. Noa is bijna blind en geopereerd vanwege een tumor. Vanwege haar medische problemen is Noa meteen naar een opvanggezin in Spanje gegaan. Noa is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag zij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Noa niet geadopteerd wordt mag zij de rest van haar leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere en zieke honden niet in het asiel te laten sterven. Hoewel Noa in een opvanggezin verblijft, betaalt het asiel nog steeds alles voor haar, zoals voer en dierenartskosten. Omdat dit een grote kostenpost voor het asiel is worden er voor Noa adoptanten op afstand gezocht.

AHA-Pleegouder:  Rina de Waal


PITU – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Pitu is een Pitbull kruising. Hij is in januari 2012 geboren. Pitu is, als jonge pup, samen met zijn moeder naar het asiel van Santiago gebracht. Pitu verblijft al vrijwel heel zijn leven in het asiel. In 2015 is hij geadopteerd, maar hij werd weer teruggebracht omdat hij de kippen opat. Pitu is heel energiek. In Spanje hebben eventuele adoptanten speciale toestemming nodig vanwege zijn ras. De kans dat hij in Spanje geadopteerd zal worden is heel klein.


AHA-Pleegouders:   Martha Haverschmidt,   Christiane Schleyer


SHALMA - SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Shalma is een herderkruising van 28 kg. Zij is geboren in 2009. Zij verblijft sinds maart 2015 in het asiel. Zij is samen met Jallek (ook in het AHA project) als zwerfhond het asiel binnen gekomen. Hun verhaal is heel triest. Ze leefden samen met hun eigenaar op straat, totdat de eigenaar werd opgepakt. Shalma en Jallek werden naar het asiel gebracht. Doordat ze beide niet gesteriliseerd / gecastreerd waren, werden ze in verschillende kennels gezet. Jallek en Shalma klommen uit hun kennels om samen te kunnen zijn, ook al liepen ze hierbij verwondingen op. Nadat Jallek geholpen was konden ze een kennel delen. Shalma is heel lief. Ze is sociaal met reuen maar is dominant bij teefjes. Shalma negeert katten. Vanwege hun leeftijd, formaat en het feit dat ze alleen samen geplaatst worden is de kans op adoptie in Spanje heel klein.

AHA-Pleegouder:   Juliette Gariano


SORRISO – SANTIAGO     [ klik op de foto voor vergroting ]

Sorriso is een huskymix van 29 kg. Zij is geboren in 2006. Sorriso verblijft al in het asiel sinds 2010, bijna haar hele leven. Sorriso heeft veel moeite met andere honden waardoor zij een jaar apart heeft moeten leven van de ander honden in het asiel. Daarna lukte het om haar te koppelen aan pitbull Lazallo, ze deelden een kennel. Lazallo is helaas is het asiel overleden door ziekte en ouderdom. Sorriso was van slag toen Lazallo overleed en heeft meerdere dagen niet gegeten. Met mensen is Sorriso heel sociaal en aanhankelijk. Ze zou heel goed passen in een gezin zonder andere huisdieren. December 2016 werd Sorriso eindelijk geadopteerd in Spanje maar zij werd binnen een paar dagen teruggebracht doordat zij zich niet snel genoeg aanpaste in de ogen van de nieuwe eigenaren.
Sorriso heeft ieder jaar huidproblemen tijdens de natte seizoenen. Zij verliest haar vacht en krabt totdat haar huid geïnfecteerd raakt en bloed. Sorriso moet regelmatig gewassen worden met een medicinale shampoo. Vanwege haar karakter, leeftijd, formaat en medische problemen is de kans zeer klein voor Sorriso dat zij ooit geadopteerd zal worden in Spanje.

AHA-Pleegouders:   Anita Huysmans,  Hannie Meissen,  Hilde Kahn,  Kees & Geke


SUGAR - TORRES     [ klik op de foto voor vergroting ]

Sugar is een klein Yorkshire terriër teefje, geboren in maart 2010. Ze werd in 2016 gevonden naast een auto. Sugar was nat en heel ziek, ze zag eruit alsof ze al overleden was. Sugar is vanwege haar medische problemen meteen naar een opvanggezin gegaan. Sugar heeft lever- en nierproblemen, chronische darmproblemen en daarnaast is Sugar al twee keer geopereerd vanwege tumoren. Sugar is nog steeds beschikbaar voor adoptie, maar ondertussen mag zij genieten van het leven als geliefde huishond. Als Sugar niet geadopteerd wordt mag zij de rest van haar leven bij het opvanggezin blijven wonen. De medewerkers van Torres doen er alles aan om de oudere en zieke honden niet in het asiel te laten sterven. Hoewel Sugar in een opvanggezin verblijft, betaalt het asiel nog steeds alles voor haar, zoals voer en dierenartskosten. Omdat dit een grote kostenpost voor het asiel is worden er voor Sugar adoptanten op afstand gezocht.

AHA-Pleegouder:   Renée & Adam S,  Rina de Waal


INSCHRIJFFORMULIER AHA-PROJECT


Ja, ik schrijf me in voor het AHA-project van S.O.S. Strays:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Email adres

Keuze AHA-hond:

Ingangsdatum AHA-project:
Gelieve de 1e betaling vóór deze datum aan ons over te maken

Betaalwijze:

Vermelding op de site:

Ik wil toegevoegd worden aan de mailinglist voor de S.O.S. Strays Nieuwsbrief.
Indien u onze nieuwsbrief al ontvangt, selecteer dan niet

 Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden geldend voor het AHA-project van S.O.S. Strays

Overige opmerkingen:
             

NAAR BOVENMeer informatie over Refuxio de Bando te Santiago de Compostella

Mirjam en Carine, vrijwilligers en bestuursleden van Stichting S.O.S. Strays, hebben in januari 2016 het asiel in Santiago de Compostella bezocht. Hieronder hun verslag.


Het was fijn om het asiel in Santiago de Compostella te bezoeken. We werden hartelijk ontvangen en rondgeleid door 3 medewerkers: Ana, administratie, Paloma, dierenarts, Elene, vrijwilligster van het asiel.

Als je het asiel binnenkomt, kom je in een ruimte met een winkeltje. Daar verkopen ze t-shirts, kalenders, halszakdoeken met tekst en allerlei honden en katten spulletjes die verkocht kunnen worden om een kleine winst te maken. Dat kan dan geïnvesteerd worden in de verzorging van de honden en katten in het asiel. Er is een kantoor en kamer voor de dierenarts. Paloma voert daar castraties, sterilisaties en kleine ingrepen uit. Ook zijn er kamers waar de honden na de medische ingreep kunnen bijkomen. De pups worden hier ook in kleine binnenkennels opgevangen. Alles ziet er goed verzorgd en gezellig uit.

Het asiel is buiten en bestaat uit ruime binnen en buiten kennels voor 250 honden en 70 katten. Momenteel zitten er in het asiel 350 honden, ze zitten dus overvol. Ze hebben bijna geen adopties. De laatste 8 dagen waren er 2 honden geadopteerd, maar er zitten ook weken tussen waarin geen enkele hond geadopteerd wordt. Het asiel zit flink vol en er komen steeds nieuwe honden bij. Het is het officiële asiel van de stad Santiago de Compostella. Ze hebben een contract met de gemeente en krijgen betaald voor het opvangen van de zwerfhonden. Het asiel bestaat sinds 2004 en er wordt gewerkt aan verbeteringen. Het is niet perfect, maar je ziet dat de mensen die er werken bewogen zijn en vol liefde voor de honden en katten zorgen.

Ze hebben bijna geen sponsors en het is flink moeilijk om alles financieel rond te krijgen. Ze hebben contacten met supermarkten, die af en toe wat benodigdheden voor honden doneren. En ze krijgen van een leverancier het overschot van voer wat op de datum is. Ze werken met Peters en Meters. Dat zijn gezinnen die €90,- in een jaar betalen en hierdoor de Peter en Meter worden van een hond in het asiel. Ze komen ze regelmatig naar het asiel en knuffelen en wandelen met “hun” hond. Deze mensen zijn dol op “hun” honden. Wij kregen bij verschillende kleine hondjes, die al lang in het asiel verbleven en nu naar Nederland vertrokken, een brief van de Peters en Meters. Ze schreven een lieve verklaring over het hondje en het karakter en vertelden hoe blij ze zijn dat er nu eindelijk een kans is op een liefdevol adoptiegezin. Bij het transport in januari konden er 12 honden van Santiago naar Nederland komen en dat heeft enorm veel betekent voor dit asiel. Vreugde voor de nieuwe kansen voor de honden en verdriet van het afscheid.

Het asiel zelf heeft op dit moment geen internet. Bij een brand in de buurt is de verbinding kapot gegaan. Elene (vrijwilligster die erg betrokken is bij dit asiel) post thuis de honden op de site van het asiel, beantwoordt de mail en neemt alle informatie en berichten de volgende dag weer mee naar het asiel.

De kattenafdeling heeft 2 verblijven met buitenruimte en 2 verblijven die alleen een binnenruimte hebben. Deze katten zien nooit de zon of krijgen buitenlucht. De oude quarantaine wordt als opslag gebruikt, omdat die te donker en vochtig is. Er is nu buiten een rij rennen die als quarantaine gebruikt wordt. Het asiel vangt soms ook vogels, schapen of zelfs paarden en ezels op. Die laatste twee gaan naar een boerderij in de buurt die ervoor zorgt.

Hieronder de foto's van het bezoek aan het asiel. Klik op de foto voor een grotere versie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAAR BOVEN
Voorwaarden AHA Project

 1. Het contract tussen de Stichting S.O.S. Strays enerzijds en de peetouder van de desbetreffende AHA-hond anderzijds zal pas officieel van kracht zijn nadat de eerste betaling op het bankrekeningnummer van de stichting is bijgeschreven.


 2. Het contract vangt aan op de 1e van de kalendermaand na ontvangst van eerste betaling, en duurt voor onbepaalde tijd voort, zolang de betaling door de peetouder wordt voortgezet.


 3. De financiële ondersteuning van de AHA-hond kan, naar keuze van de peetouder, ofwel maandelijks ofwel jaarlijks geschieden, respectievelijk voor 9 euro p/maand of 108 euro p/jaar.


 4. Peetouder ontvangt bij aanvang van het contract per mail een ondertekend certificaat en een foto van hun AHA-hond van de Stichting.


 5. Peetouder heeft, zolang het contract voortduurt, recht op 2 x per jaar nieuws of een nieuwe foto per mail van hun AHA-hond.


 6. Indien gewenst is het uiteraard mogelijk om peetouder te worden over meerdere AHA-honden. Van elke AHA-hond zal afzonderlijk een contract afgesloten worden.


 7. De stichting heeft het recht om meerdere peetouders toe te wijzen aan éen AHA-hond. Voor elke peetouder wordt afzonderlijk een contract afgesloten.


 8. Peetouder heeft, indien gewenst, het recht om te besluiten het peterschap om te zetten naar een andere AHA-hond, bijvoorbeeld als de AHA-hond al meerdere peetouders heeft of als er nieuwe AHA-honden ter beschikking komen.

 9. Peetouder kan te allen tijde besluiten het contract te beëindigen met ingang van de eerst volgende betalingstermijn. Hiervoor voldoet een mail met vermelding beëindiging peterschap, uw persoonsgegevens + de naam van uw AHA-hond. Een toelichting met reden van opzegging is gewenst, maar niet verplicht. De mail moet gestuurd worden aan onze AHA-projectleider Aurelia Huijbregts: aha@sos-strays.nl


 10. In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor voortzetting van peetouderschap niet langer mogelijk blijkt, zoals overlijden of plaatsing van de desbetreffende AHA-hond, is de peetouder vrij om ofwel het contract te beëindigen ofwel om te zetten naar een andere AHA-hond.


 11. De stichting S.O.S. Strays heeft het recht om het contract met peetouder te ontbinden wanneer betaling achterwege blijft. Er zal altijd eerst een betalingsherinnering gestuurd worden. Mocht hier geen reactie op komen, en betalingsachterstand ontstaan, dan wordt het contract ontbonden. Peetouder zal hier per mail van op de hoogte gesteld worden.


 12. In geval van vragen, opmerkingen, problemen of geschillen dient u zich te richten tot onze AHA- projectleider Aurelia Huijbregts: aha@sos-strays.nl
NAAR BOVEN