HOME
ACTUEEL

Op deze pagina kunt u het laatste nieuws van S.O.S. Strays vinden

 


NIEUW EMAILADRES UPDATES

Het abonnement voor de website en alle emailadressen eindigend op …@sos-strays.nl zullen in de loop van de komende maanden worden opgeheven. Daarmee is ook de pagina Happy End niet meer te zien voor adoptanten en vrijwilligers in binnen- en buitenland. Daarom is er op Facebook een groep opgericht: Zie het onderstaande bericht, waarin de link naar deze groep staat vermeld.

Omdat we ons realiseren dat niet alle adoptanten op Facebook (willen) zitten, is er een nieuw emailadres waar u uw updates aan kunt sturen. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. U wilt dat uw bericht* doorgestuurd wordt aan het voormalige opvanggezin en aan het asiel waar uw hond(en) zat(en).
  2. U wilt dat uw bericht* OOK op Facebook wordt geplaatst. Hiervoor zal de beheerder zorgdragen.

U kunt in uw email aangeven van welke mogelijkheid u gebruik wilt maken.
(*) Met bericht wordt bedoeld alles wat u mailt inclusief foto’s. Het mag ook één zin zijn met een of meerdere foto’s.

Het nieuwe emailadres is: updates.sosstrays@gmail.com (Let op de punt na updates en de dubbele s)

Onderstaande bericht is op 5 december jl. op de Facebookpagina geplaatst.

Lieve adoptanten,

Een groep speciaal voor adoptanten en vrijwilligers van onze voormalige stichting: Adoptanten (Stichting) S.O.S. Strays. U kunt op de volgende link klikken om rechtstreeks op deze pagina te komen: Facebookgroep Adoptanten

Het einde van het jaar nadert alweer. Normaal gesproken zouden we een kalender in onze webshop hebben en zouden we via ons mailadres updates@sos-strays.nl vele lieve kerst- en nieuwjaarsgroeten ontvangen van (de baasjes van) 'onze' honden.

Wij willen onze adoptanten toch graag in de gelegenheid stellen hun foto's en/of verhalen over hun honden met ons te delen. Hiertoe is een BESLOTEN groep opgericht, waar alleen binnen en buitenlandse vrijwilligers en adoptanten toegang hebben. Zie hieronder de groepsregels.

Groepsregels:

Om lid te kunnen worden dienen uw hond en u (of uw partner) in onze database vermeld te staan.

De updates en foto’s worden geplaatst t.b.v. de voormalige vrijwilligers in Nederland, België, Spanje en Griekenland.

De groep is niet bedoeld als discussieplatform, hiervoor zijn andere pagina’s.

Vanwege de vorige regel zullen de beheerders alle berichten lezen. Wanneer een bericht volgens de beheerders niet in deze groep worden geplaatst zal dit via DM (privé bericht) aan het groepslid worden medegedeeld.

Respectloze reacties worden niet geplaatst en er volgt een waarschuwing, na nog een keer de regel te overtreden levert dat een blokkade op van 24 uur. Bij een 3e keer zal de persoon verwijderd worden!

Reclame is in deze groep NIET toegestaan

De groepsregels moeten geaccepteerd worden alvorens u toegevoegd wordt. Zonder reactie op de vragen zal uw verzoek afgewezen worden.


Namens de voormalige stichting,
Thessa naar index onderwerpen


DEFINITIEF BESLUIT OVER TOEKOMST STICHTING S.O.S. STRAYS

Met veel verdriet en een zwaar hart, moeten we jullie helaas vertellen dat S.O.S. Strays na ruim 20 jaar moet gaan stoppen. De afgelopen maanden waren vreselijk, heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, veel afwachten en hopen. Helaas kwam vorige week vrijdag de genadeklap waaruit bleek dat wij niet de juiste papieren kunnen regelen om nog legaal honden te importeren.

Een intriest gegeven waar we allemaal stuk van zijn. Zoveel mensen hebben ons mentaal ondersteund en een hart onder de riem gestoken, we zijn jullie daar echt enorm dankbaar voor. Er was zoveel begrip en warmte van jullie allen. Wat hadden we het graag anders gezien, helaas moeten we accepteren dat het niet anders is. De afgelopen jaren hebben we duizenden honden kunnen redden, iets waar we ongekend trots op zijn en waar we jullie allen, vrijwilligers, adoptanten en donateurs eeuwig dankbaar voor zijn.

Wij waarderen een ieders meedenken altijd enorm, in deze willen we jullie vragen om geen goedbedoelde adviezen te sturen, hoe cru dat ook klinkt, het is ontzettend zwaar voor ons om nu mails daarover te beantwoorden. We hebben echt (met meerdere mensen) alle opties doorgenomen.

En dan, vragen, heel veel vragen, hoe gaan we dit aanpakken, hoe gaan we dat doen etc. etc. We hebben geprobeerd enkele van de vragen die bij ons direct ontstonden, op te schrijven inclusief onze oplossing(en) zodat ook voor jullie deze vragen beantwoord worden.

Wat met de huidige honden die nog in opvang zijn?

Uiteraard zullen zij net als nu verzorgd worden en opgevangen op kosten van S.O.S. Strays. Ook plaatsen zal gaan via de bekende screening en vereisten.

Herplaatsers?

We willen vragen aan de vaste groep opvanggezinnen of zij er voor open staan om samen met ons als particulier de optie te blijven bieden herplaatsers op te vangen, dit om te voorkomen dat eventuele adoptiehonden in het asiel terecht komen.

Website, Facebook en mailadressen?

De website zal zolang als mogelijk online blijven. De mailadressen waar geen belangrijke zaken op binnen komen zullen we over op 1 oktober afsluiten, tot die tijd heeft iedereen dan de mogelijkheid eventuele contacten in te lichten dat er een ander mailadres (privé) gebruikt kan worden. De mailadressen zoals info, updates etc. zullen net als de website zolang als mogelijk actief blijven (we spreken over zeker nog een jaar of langer). Onze Facebook pagina's zullen online blijven o.a voor de vrijwilligers als plek om elkaar te spreken.

Goederen?

Aan de mensen die nog goederen hebben willen we vragen om er een goede plek voor te vinden, b.v. plaatselijk asiel.

Wat gebeurt er met de asielen waar we mee samenwerken?

Als laatste dan enige uitleg over onze samenwerkende asielen. Gelukkig zijn alle asielen in Spanje voorzien van andere stichtingen die hen helpen. Helaas geldt dit niet voor Iris in Griekenland. Voor haar willen we naast particulier helpen (denk aan mensen helpen met het hoe en wat indien ze een hondje bij Iris willen adopteren) ook nog een laatste, grote doneeractie houden.

Laatste grote doneeractie voor Iris, Griekenland

We hebben al eerder aangegeven dat als S.O.S. niet door kon gaan, we graag de donaties die nog binnen kwamen wilden gebruiken voor Iris en iedereen heeft daar zeer positief op gereageerd. Onlangs nog liet Iris weten een vreselijk "hell hole" te hebben gevonden met ruim 400 honden in afgrijselijke omstandigheden. Hieronder enkele foto's die Iris ons hiervan stuurde:

 


 

Het zou geweldig zijn om als kleine troost haar een gigantisch geldbedrag te kunnen geven waar zij haar noodlijdende opvang voorlopig mee kan voortzetten. Voor een ieder die hier in wil helpen, dit kan via overboeking rechtstreeks op de rekening van Iris:

-   IBAN :                                  GR 76 0171 0400 0060 4001 0189 237  
-   BIC CODE :                          PIRBGRAA       (Pireus Bank)
-   Ten name van:                    Ilioupolis Animal Association
-   Onder vermelding van:      Hulp voor Iris


Heel hartelijk dank!


Namens bestuur Stichting S.O.S. Strays
Steef Bostelaar naar index onderwerpen


NIEUWS OVER STAND VAN ZAKEN STICHTING S.O.S. STRAYS

Na een lange periode van moeten afwachten, kunnen we eindelijk weer een update geven. Afgelopen tijd hebben we ons niet anders dan moeten bezighouden met papierwerk. Iets wat een tijdrovende, maar ook langdradige taak is. Lang wachten op reactie van instanties, dingen opnieuw moeten doen, gegevens verzamelen etc.

Eindelijk was al het papierwerk rond en met veel blijheid werden er twee pups geselecteerd in Griekenland die als eerste mochten gaan overkomen. Dat is gelukkig gelukt maar het verliep alles behalve soepel.

In Nederland bleken belangrijke zaken nog niet goed geregeld te zijn en we hebben met veel hangen en wurgen het uiteindelijk allemaal in orde gekregen. Het leerde ons dat we er nog niet zijn. We hebben de komst van de pups stilgehouden omdat tot de dag dat de pups in het vliegtuig zaten, niet zeker was of het zou lukken ze te laten komen, iets wat een vreselijke teleurstelling zou zijn geweest.

Twee pups zijn er veilig, maar de vreugde die we zo graag wilden delen was van zeer korte duur, er valt nog niks te vieren behalve voor deze twee pups die we wel hebben kunnen laten komen. Er zijn zoveel zaken waar we tegen aanlopen dat we beseffen dat we op een zinkend schip staan.

We hebben een gigantisch tekort aan opvanggezinnen, we kunnen daardoor geen "groot" transport van 10-15 honden organiseren. De kosten zijn veel te hoog voor ons en onze transporteur om maar 4 of 5 honden per keer te laten komen, je kunt in geval van een medisch probleem dan de dierenarts niet betalen of je kunt geen buffer opbouwen om een volgend transport volledig te betalen.

Het voelt wanhopig om tegen zoveel obstakels aan te lopen (er zijn er nog meer) en ondertussen te horen en zien dat andere organisaties het wel kunnen. Velen doen rechtstreekse adopties, kies de pup of volwassen hond maar van de foto, vraag een UBN aan als adoptant (niet zoals het hoort), transport wordt geregeld inclusief nog wat extra honden voor eventuele opvanggezinnen en bij aankomst staan er zo 15 adoptie gezinnen te wachten om hun nieuwe gezinslid mee te nemen naar huis, totaal onwetend hoe de hond hier in NL zal functioneren en direct verantwoordelijk voor alle onkosten.

Wij willen zo niet te werk gaan, we willen het risico niet nemen dat het vreselijk fout gaat ondanks dat het veel problemen waar we tegen aan lopen zou oplossen zowel qua wetgeving in NL als qua onkosten, zoals het vervoer door chauffeur van aankomstplek naar opvanggezinnen.

De eerste stap is nu opnieuw verder in het papierwerk, wachten op goedkeuring. De tweede stap is hopen op meer opvanggezinnen, die zijn zo ontzettend hard nodig, het is onze laatste hoop om weer goed te kunnen werken. De derde stap zou zijn om een grote doneeractie te houden voor een transport, maar daarvoor zullen eerst de eerste twee stappen gedaan moeten zijn.

We moeten eerlijk zijn, voor ons voelt het niet alsof we het gaan redden. Door de enorme hoeveelheid stichtingen zijn opvanggezinnen zeer schaars en het ziet er ook niet naar uit dat dat gaat veranderen. We willen een ieder bedanken die ons zo hebben gesteund de afgelopen tijd, we hebben ontzettend lieve berichten ontvangen die voor ons echt hartverwarmend zijn. We willen in ieder geval onze reünie dit jaar wel door laten gaan, zie bericht hieronder.

Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst, zullen we jullie hier uiteraard weer over inlichten. Nogmaals bedankt aan jullie allen.


Namens bestuur Stichting S.O.S. Strays
Steef Bostelaar
naar index onderwerpen


BELANGRIJKE MEDEDELING: VERHOGING ADOPTIEKOSTEN

Omdat de kosten voor ons de afgelopen maanden helaas steeds meer gestegen zijn, en we steeds vaker verlies draaien op de gemaakte onkosten voor transport en opvang van de adoptiehonden ten opzichte van de inkomsten met adopties, zijn we genoodzaakt het adoptiebedrag van honden tot 6 jaar te verhogen. Ook het adoptiebedrag voor honden van 6 & 7 jaar wordt verhoogd. De adoptiebedragen bij honden van 8 jaar en ouder blijft ongewijizgd. Honden die al gereserveerd waren behouden nog de bestaande prijs.
Voor de overige honden ter adoptie worden per 1 juli 2021 de adoptiekosten als volgt:

*Pups en honden tot 6 jaar:€ 325,--  
*Honden 6 en 7 jaar:  € 275,--  
*Honden 8 en 9 jaar:  € 215,--  
*Honden 10+ en Special Care:€ 115,--  

*Toeslag sterilisatie/castratie:€   60,-- / € 85,-- / € 110,--  [afhankelijk van gewicht]

We hopen op uw begrip hiervoor. naar index onderwerpen

JAARPROJECT 2020-2021

Ons jaarproject 2020-2021 is gestart en staat dit jaar in het teken van de oudere honden, die wij een warm hart toe dragen. Met elk transport proberen wij enkele oudere honden van 7-9 jaar oud te kunnen selecteren voor ons transport. Zodat ook deze honden een kans op een mooi thuis kunnen hebben.

Vaak hebben deze honden minder kans op het vinden van een thuis in land van herkomst en blijven de rest van hun leven in het asiel zitten. Ook in de toekomst willen we deze oudere honden een kans blijven bieden. Hoe u daarbij kunt helpen kunt u lezen in ons jaarproject 2020-2021.

LENNY - 7 JAAR BEAUTY - 7 JAAR LOBEZNO - 7 JAAR BENJI S. - 8 JAAR

naar index onderwerpen

BELANGRIJKE MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE PRIVACYWET

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Ga naar de website waar u uw kat of hond geregistreerd heeft met zijn of haar chip gegevens en geef aan dat u toestemming geeft om uw gegevens openbaar te maken voor dierenartsen, dierenambulance etc. Anders kunnen na 25 mei 2018 dierenartsen wel zien dat het dier gechipt is, maar krijgen zij geen adres en telefoonnummer meer te zien om met u in contact te kunnen komen mocht uw huisdier na een eventuele vermissing gevonden zijn.

Geef uw toestemming, zodat u altijd te bereiken bent na een eventuele vermissing van uw huisdier!
naar index onderwerpen

ADRESWIJZIGING STICHTING

Per 28 december 2017 heeft onze stichting een nieuw postadres: van Steestraat 6, 4453 AR te 's-Heerenhoek.
naar index onderwerpen

NAAR BOVEN