HOME
HET ASIEL VAN TORRELAVEGA
VOORHEEN ASPACAN - NU REFUGIO CANINO TORRES *


Naar aanleiding van een bezoek van onze medewerkers aan het asiel van Torrelavega in augustus 2012 willen we u een update geven van de huidige situatie in dit asiel. Om te begrijpen hoeveel er veranderd is in anderhalf jaar tijd, zullen we kort een uitleg geven hoe de situatie is geweest.

De beginsituatie

In maart 2011 heeft ASPACAN het beheer van dit asiel overgenomen nadat de vorige eigenaars vertrokken waren. ASPACAN trof daar een erbarmelijke situatie aan: alle honden stonden aan een veel te korte ketting, waren ziek, vermagerd, onder de vlooien en teken. Meer info: situatie maart 2011

Een groot geluk voor deze honden dat nu onder het beheer van ASPACAN de situatie zou gaan verbeteren maar dit kon natuurlijk niet van de één op andere dag verwezenlijkt worden. De medewerkers zijn allen vrijwilligers die het werk moeten doen, voornamelijk in hun eigen vrije tijd. De middelen zijn er zeer beperkt, er is geen stroom, de gemeente geeft geen subsidies en er is weinig geld om alles te kunnen realiseren.

 

Maart 2011, de situatie zoals de honden toen aangetroffen werden in erbarmelijke toestanden.

 

Aspacan neemt het beheer over en gaat aan de slag om de omstandigheden voor de honden te verbeteren.


Situatie in juli 2011

In juli 2011 brachten wij voor het eerst een bezoek aan Torrelavega tijdens een werkbezoek aan noord-Spanje. Toen troffen wij daar liefdevolle medewerkers van ASPACAN die volop bezig waren de omstandigheden voor de honden aldaar te verbeteren. Er verbleven toen ongeveer 200 honden in het asiel waarvan de helft inmiddels in kennels verbleef met 2 of 3 honden samen, de andere helft moest nog altijd aan de ketting verblijven.

Er was al heel veel verbeterd, maar er moest ook nog heel veel gebeuren. Honden die nu nog aan de ketting verbleven waren ofwel nog niet sociaal genoeg om samen in een kennel te leven of moesten nog gesteriliseerd, gecastreerd worden om bij elkaar te kunnen leven. In ieder geval kregen de honden nu wel de zorg die ze nodig hadden en het was echt duidelijk dat hier hele toegewijde mensen met een groot hart voor de honden bezig was. Meer info: situatie juli 2011

 

Juli 2011: Aspacan beheert nu het asiel en er wordt hard gewerkt, nieuwe kennels zijn in aanbouw.

 

De helft van de honden verblijft nu in kennels, maar er moet ook nog veel gebeuren.


DE HUIDIGE SITUATIE: AUGUSTUS 2012

Bij het afleveren van de hulpgoederen in augustus dit jaar waren we blij verrast om te zien hoeveel de situatie nu verbeterd is. Er verblijven nu nog 125 honden in het asiel, en alle honden zijn van de ketting af ! De honden zien er veel gelukkiger en minder gestrest uit. Er is in een jaar tijd veel bereikt.Augustus 2012: Het veld is nu leeg, alle honden zijn van de ketting af!

Er zijn meer kennels bij gebouwd, van de bestaande kennels zijn de muurtjes verlaagd zodat de honden nu naar buiten kunnen kijken. Er zijn ook 4 grotere verblijven gebouwd waar de honden in groepjes van 7 à 8 honden kunnen verblijven. Het veld waar al die honden aan de ketting verbleven is nu helemaal leeg. Hier zal later een groot speelveld van gemaakt worden. Er is nu een kleiner uitloopveldje gemaakt, dit is afgezet met palen en zeil, waar de honden dagelijks even de poten kunnen strekken.

 

Er zijn nieuwe kennels bijgebouwd en vier grotere groepskennels.

 

Er is een uitloopveldje gemaakt waar honden nu vrij kunnen loslopen.


Er zijn gelukkig het afgelopen jaar meer honden die geadopteerd werden dan er binnen kwamen, zodat het aantal gedaald is van 200 naar 125 honden. Hoewel de insteek was om geen nieuwe honden aan te nemen, eerst moest de situatie voor de huidige honden op orde zijn, er zijn het afgelopen jaar toch een 70-tal honden nieuw in het asiel gekomen. Honden die bij de poort gedumpt werden of waarvan ze melding kregen dat die in nood waren. Ruimte of niet, deze honden konden niet aan hun lot overgelaten worden. De meesten hiervan hebben inmiddels een nieuw thuis gevonden.

Er werken nu zo’n 20 vrijwilligers die zich met grote toewijding inzetten voor de honden. Er zijn twee gedragsdeskundigen die gratis met de honden komen werken aan hun socialisatie. Ze krijgen hulp van dierenartsen die tegen laag tarief of soms zelfs gratis de honden steriliseren/castreren. Er komen wekelijks een aantal dierenvrienden die de honden mee nemen om te wandelen, er is één jongen die wekelijks de honden, met een grote behoefte aan beweging, op de fiets komt uitlaten. Er worden ook activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, mensen voor te lichten en honden ter adoptie onder de aandacht te brengen.

 

Er werken nu 20 vrijwilligers die de honden met liefde verzorgen

 

Er worden activiteiten georganiseerd ter promotie, voorlichting en om geld in te zamelen.


Zeer recentelijk zijn ze een overeenkomst gestart met de gemeente waarbij jongeren die een taakstraf moeten doen in het asiel komen werken. Deze jongeren worden wel eerst grondig gescreend of ze geschikt zijn om met de honden te werken. Deze jongeren doen schoonmaakwerk, reparatieklusjes en gaan ook wandelen met de honden. Ook een nieuw project is dat er met de sociale rustige honden bezoeken gebracht worden aan verpleegtehuizen waar ouderen de honden kunnen aaien, borstelen en op schoot nemen.

Hieronder nog een aantal foto's van de huidige situatie
 

 

 

Ook in de kranten wordt zeer positief bericht over de verbeteringen in dit asiel.


Toekomstplannen

Voorop staat dat de situatie zoals die nu is voortgezet gaat worden. ASPACAN is vastberaden om nooit meer terug te keren naar de situatie waarbij honden aan de ketting moeten verblijven. Het grote veld waar alle honden gestaan hebben zal in de toekomst een groot speelveld worden. Hiervoor moet er eerst een betere omheining komen, want er zitten nu gaten in de afrastering en honden kunnen ontsnappen. Op dit veld zullen er ook bomen geplant worden zodat de honden daar een mooi afwisselend speelveld kunnen krijgen. Deze plannen kunnen gerealiseerd worden zodra daar geld voor is. Er zijn ook plannen om nog een groot groepsverblijf te bouwen voor circa 15 honden. Daarmee zouden er drie kleinere kennels vrij komen, die dan gebruikt kunnen gaan worden als quarantaine of voor zieke honden die daar rustig kunnen herstellen.

Er zitten erg veel oudere honden in dit asiel, waaronder een flink aantal met chronische problemen. Honden met weinig plaatsingskansen, die hoogstwaarschijnlijk de rest van hun leven in het asiel moeten verblijven. Gelukkig zijn hun omstandigheden nu een stuk beter en worden ze liefdevol verzorgd door enthousiaste dierenvrienden. Mensen die in anderhalf jaar enorm veel bereikt hebben. Onze stichting zal, waar dit kan, het asiel van Torrelavega steunen. Zo kunt u bijvoorbeeld de oudere moeilijk plaatsbare honden van Torrelavega adopteren via ons AHA project.
Hieronder kunt u 2 filmpjes bekijken van het ASPACAN asiel Torrelavega anno nu:

ASPACAN TORRES 2012VOLUNTARIOS DE TORRES

 

* Update juli 2013

Het asiel van Torrelavega is sinds juli 2013 een zelfstandige non-profit organisatie geworden, niet meer onder beheer van Aspacan maar in eigen beheer met een eigen bestuur. De groep vrijwilligers is hetzelfde, het asiel is hetzelfde maar ze werken nu onder de naam Refugio Canino Torres. Ze blijven wel samen werken met Aspacan.

Als zelfstandig asiel, wat nu ook nieuwe honden opneemt, zijn ze verplicht om quarantainekennels te hebben. Van het ministerie van landbouw hebben ze hiervoor een eenmalige subsidie ontvangen. Inmiddels zijn ze met de bouw van de quarantainekennels begonnen. De vrijwilligers doen dit zelf om kosten te besparen. De overige situatie is ongewijzigd, ze ontvangen geen gemeentelijke subsidies. De gemeente helpt alleen met watervoorziening, ophalen van vuilnis en rattenbestrijding.
NAAR BOVEN