HOME
PROJECT   "NO MORE PUPPIES"


De volwassen honden die wij naar hier halen en ter adoptie aanbieden, worden in het buitenland al gecastreerd of gesteriliseerd voor ze naar hier komen en we ze ter adoptie aanbieden. Hier houden we rekening mee in het adoptiegeld en deze toeslag wordt, naast een vast bedrag per hond, integraal gestort aan de organisaties in het buitenland die de honden hebben gered, verzorgd, en klaargemaakt voor transport.

Maar het overgrote deel van de honden, de achterblijvers die in het asiel verblijven en dikwijls nooit een thuis zullen vinden, moeten ook steriel gemaakt worden. Eerst en vooral omdat het totaal uit den boze is om de honden zich verder te laten voortplanten, maar ook om de rust in de opvangplaatsen te bevorderen.

Machogedrag van reuen en onrust in de roedels omwille van loopsheid van teven, zijn bijkomende storende factoren voor de verzorgers die al moeten werken met hoge bezettingsgraad en weinig middelen.

Wij steunen ook graag de initiatieven van de dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse in hun inspanningen om ook naast hun opvangplaats, de bevolking te motiveren om alle voorzorgen te nemen om ongewenste puppy’s te voorkomen. Maar hier ontbreekt geld voor.

Met dit project, willen we de sterilisatie/castratie helpen financieren van honden die niet op transport gepland zijn! We vragen uw hulp, uw donaties zodat wij sterilisaties en castraties kunnen financieren.

We hebben enkele projecten die actief zijn, en er komen steeds meer bij. Bij honden die met uw donaties werden geholpen, wordt dit dan ook op de foto aangeduid.HOE KUNT U HELPEN ? HONDEN DIE GEHOLPEN MOETEN WORDEN
LIJST MET DONATIES HONDEN DIE REEDS GEHOLPEN ZIJN


HOE KUNT U HELPEN ?

Met uw bijdrage helpt u mee een hond te laten castreren/steriliseren en daarmee kunnen heel wat ongewenste pups zonder toekomst voorkomen worden. U draagt hiermee bij aan het structureel oplossen van onnodig dierenleed.

Bijdragen kunnen gestort worden op:

-   ABN-AMRO Bank:   57.13.42.612
-   ten name van   Stichting S.O.S. Strays te 's-Heerenhoek.


-   IBAN :   NL 31 ABNA 0571 3426 12  
-   BIC CODE :   ABNA NL 2A
-   Onder vermelding van:  
'Project No more Puppies'

naar index onderwerpen

HONDEN OP DE LIJST OM GESTERILISEERD/GECASTREERD TE WORDEN

FUNDACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Avilés)

1. Project Straathonden: Honden op straat in Asturias.
Op een aantal plekken leven zwerfhonden op straat die door buurtbewoners te eten krijgen. Tot een paar jaar terug had Asturias de perrera El Xelan die met 28 omliggende gemeenten een contract had om loslopende honden ‘op te ruimen’ en zo'n 1200 honden jaarlijks euthanaseerde. El Xelan heeft nu alleen nog een contract met de eigen gemeente. De meeste van de overige gemeenten hebben tot nu toe  geen vervangende oplossing gevonden.

Nu zwerven er in Asturias dus vele honden rond waar geen ‘hondenvangers’ geregeld zijn om ze te komen ophalen. Wanneer het om kleine lieve huishondjes gaat, worden dezen meestal van straat gehaald door dierenvrienden en deze vinden hun weg naar organisaties zoals La Protectora die ze opvang kunnen bieden in een opvanggezin tot een nieuw baasje gevonden wordt in binnen of buitenland.

Maar er blijven vele honden over waarvoor die mogelijkheid er niet is.  Ongesocialiseerd, meestal grote honden, type pittbulls of waakhonden en de talrijke jachthonden die gedumpt worden. Het is niet mogelijk om voor al deze honden in opvanggezinnen plek te vinden. Sommigen zullen het echter goed doen met bescherming van buurtbewoners of dierenvrienden die een roedeltje buiten de stad gaan verzorgen.  Deze straathonden steriel maken is daarbij wel een prioriteit, zodat hun aantal beheersbaar blijft.

Momenteel op de lijst om gesteriliseerd te worden:

   

Senda, teef - 2 jaar: 75 euro                     Xana, teef - 6 jaar oud: 85 euro

2. Project El Xelan: De perrera van El Xelan is een dodingstation in Pola de Sierro (Asturias). Honden die ‘verkoopbaar’ zijn worden echter niet ingeslapen maar in leven gehouden en verkocht. Uiteraard wordt er helemaal geen rekening mee gehouden om reuen en teven apart te houden, en zo goed als geen enkele teef is al gesteriliseerd.

Hierdoor komt het regelmatig voor dat teefjes zwanger raken (nog onzichtbaar) en later bij de nieuwe baasjes er onverwacht en ongewenst een nest pups geboren wordt.

Wat er vervolgens met deze pups gebeurd is dan meestal rampzalig. Ze worden verdronken, doodgeslagen, of meegegeven aan kinderen die er meestal niet mee thuis mogen binnenkomen zodat de pup op straat eindigt. Een pup heeft hier weinig kans tot overleven tenzij ze opgevangen worden door dierenvrienden die dan maar opnieuw voor de zoveelste pup een thuis gaan zoeken en dikwijls niet vinden. Zelfs als de pup goed terecht komt, de geboorte ervan had kunnen vermeden worden in een land waar toch al een enorme overschot aan honden is.

Om dit scenario te vermijden, wordt er een overeenkomst gemaakt tussen de perrera El Xelan en de Low Cost dierenkliniek van La Protectora dat de teven die El Xelan niet inslaapt maar graag wilt verkopen gesteriliseerd zullen worden en ze hier niets voor hoeven te betalen. La Protectora gaat voor dit project speciaal samenwerken met de kleine vereniging Alma Animal Asturias die zorgt voor opvangmogelijkheid tijdens de recuperatieweek na de sterilisatie.

Het is wel een beetje dubbel om de hond dan terug naar El Xelan te brengen na de sterilisatie, maar het is een begin en beter dit dan de ellende voor eventuele pups later!

Het is trouwens niet mogelijk om elke teef af te kopen en te herplaatsen. Vele van deze honden zijn grote honden of honden die niet betrouwbaar genoeg zijn om als huishond te herplaatsen. La Protectora en Alma Asturias werken zoals S.O.S. Strays met een netwerk van opvanggezinnen en kunnen helaas niet elke hond redden die ze tegenkomen. Momenteel op de lijst om gesteriliseerd te worden staan:

   

Capi, reu- 2 jaar: 75 euro                     Col, reu - 6 jaar oud: 85 euro


   

Pepe, reu - 8 jaar oud: 85 euro                     Tip, reu - 6 jaar oud: 85 euro

3. Project Carmen: Een oude vrouw in Munco houdt ongeveer 60 (of meer) honden op haar terrein. Het aantal is onzeker omdat de vrouw zeer wantrouwig is en maar mondjesmaat aanvaardt dat er vragen gesteld worden of onbekenden op het terrein komen.

De meeste honden leven aan de ketting. De teven worden regelmatig gedekt door loslopende eigen of voorbijlopende reuen. De pups worden wel weggegeven aan elke spanjaard die een pup wilt... zodat er later een deel in het asiel zullen terechtkomen en een deel voor nieuwe nakomelingen zullen zorgen!

Ook Alejandra kreeg nu zonder enig probleem 2 nesten mee naar huis maar van de volwassen honden wilt de vrouw afstand doen van slelchts 3 honden, 2 Setters en 1 Mastin. Na veel aandringen mocht Paola BARBES ook meenemen, dit alléén omdat ze zo langer bij haar pups PADUA en PAOLA kon blijven.

De vrouw is wel akkoord dat haar dieren medisch nagekeken en steriel gemaakt worden! Hopelijk zal ze in de toekomst ook dieren willen afstaan zodat deze een beter leven kunnen krijgen. Maar ondertussen is er geld nodig om de honden te castreren/steriliseren zodat deze niet meer telkens voor nieuwe ongewenste pups gaan zorgen!

Momenteel zijn alle honden van project Carmen die gepland stonden inmiddels gesteriliseerd of gecastreerd, zie lijst met honden die reeds geholpen werden.
4. Project Oles: Een aantal maanden geleden werd Alejandra opgeroepen door de politie van Villaviciosa. Een vrouw in Oles, had in haar tuin een 40-tal honden verzameld die ze hield in rennen en geketend aan bomen vast. Ook liepen er nog een 20tal kleine hondjes rond. Na klachten van de buren, werd de uitspraak dat ze de meeste honden moest wegdoen, en zeker al de grote kennel- en kettinghonden.

We zijn nu een aantal maanden verder en La Protectora heeft nu al aan meer dan 30 honden opvang kunnen bieden, socialiseren en een nieuwe thuis vinden, waarvan ongeveer de helft naar S.O.S. Strays). Nu blijft er nog een klein aantal honden over maar die zijn nog niet gecastreerd/gesteriliseerd. La Protectora betaalt sinds de ‘opdracht’ van de politie alle kosten aan voeding en zorg voor al de ‘Oles-honden’ en het ontbreekt hen nog aan het geld om de honden steriel te maken zodat ze binnenkort naar een opvanggezin kunnen verhuizen om gesocialiseerd worden.

Momenteel zijn alle honden van project Oles die gepland stonden inmiddels gesteriliseerd of gecastreerd,
zie lijst met honden die reeds geholpen werden.


ASOCACIÓN PROTECTORA EL TRASGU

1. Asiel van Serin: De organisatie El Trasgu heeft het beheer over twee asielen in Asturias, te weten in Mieres en Gijon.
In juni 2015 heeft de organisatie El Trasgu zich opnieuw kandidaat gesteld bij de aanbesteding voor een grote opvangplek, te weten de gemeentelijke opvangplaats van Gijon, gelegen in Serin. Wij zijn zeer verheugd dat El Trasgu deze aanbesteding heeft ‘gewonnen’. Dit is heel goed nieuws voor de honden want sommige van de andere kandidaten wilden er een dodingstation van maken!

Hiermee erfden deze moedige vrijwilligers opnieuw een verwaarloosde opvangplek waar ongeveer 250 honden aanwezig waren, waarvan 78 honden (55 reuen en 23 teven) niet gecastreerd/gesteriliseerd waren/zijn. Er is onmiddellijk begonnen aan het castreren/steriliseren van alle aanwezige honden... alhoewel het spaarpotje dit niet toeliet. Wij willen helpen met betalen van dierenartskosten voor een aantal honden die prioritair geholpen werden vanaf juni, maar ook degene die in de komende weken/maanden zullen geholpen worden.

Ook nieuw binnenkomende honden moeten zo snel mogelijk geholpen worden in verband met de overbezetting in het asiel en geen mogelijkheid om honden te scheiden. Het asiel is ondertussen al gegroeid naar ongeveer 300 honden, hoofdzakelijk omdat de maand augustus de vakantiemaand bij uitstek is in Spanje en meer honden als anders werden afgestaan, of van straat geplukt. Uiteraard zijn de nieuwkomers zo goed als nooit geholpen en begint het steeds opnieuw en opnieuw.

Momenteel zijn alle honden van Asiel Serin die gepland stonden inmiddels gesteriliseerd of gecastreerd,
zie lijst met honden die reeds geholpen werden.
2. Asiel van Mieres: Toen El Trasgu in januari 2013 het (ex-) dodingstation in Mieres onder hun hoede namen, waren er een 60-tal honden aanwezig. Geen van hen was gecastreerd/gesteriliseerd . De meeste van hen konden na vele inspanningen in Spanje en bij ons succesvol ter adoptie aangeboden worden, maar een deel van hen is en blijft min of meer onplaatsbaar omdat ze groot zijn en nog steeds niet gesocialiseerd.

De meiden van El Trasgu hebben telkens wanneer er iets geld vrij was, gezorgd dat een hond gecastreerd/gesteriliseerd kon worden zodat, nu 1,5 jaar later, bijna alle honden geholpen zijn, maar er is nog steeds een aantal honden dat nog niet aan de beurt is geweest wegens gebrek aan geld.

Februari 2015:

Opnieuw vraagt de vereniging El Trasgu onze hulp. De grote honden stromen het asiel binnen. In januari alléén 29 honden! Deze honden staan op de lijst voor onmiddellijke castratie/sterilisatie zodra er sponsoring voor gevonden kan worden.

Momenteel zijn alle honden van Asiel Mieres die gepland stonden inmiddels gesteriliseerd of gecastreerd,
zie lijst met honden die reeds geholpen werden.

naar index onderwerpen

ONTVANGEN DONATIES

en honden die hiervan geholpen werden


DATUM NAAM BEDRAG
30/04/2014   Hoybreghs Anja  € 10,00  
05/05/2014   Collectebus de Zaadhandel  € 35,72  
05/05/2014   Collectebus Kapsalon Anja  € 59,00  
Project Carmen - Africa geholpen:         - 68 euro
05/05/2014   Collectebus Kapsalon Nancy  € 10,00  
05/05/2014   Lange Verschueren  € 125,00  
Project Carmen - Chico geholpen:          - 72 euro
Project Carmen - Laika geholpen:         - 68 euro
09/05/2014   van adoptanten Milka  € 20,00  
12/05/2014   Anoniem  € 20,00  
Project Carmen - Rito geholpen:             - 68 euro
12/05/2014   Vakantieopvang Liane  € 50,00  
26/05/2014   Hr. J. Poelman  € 26,61  
Project Carmen - Crispi geholpen:          - 68 euro
01/06/2014   van AÏDA  € 250,00  
Project Carmen - Manchi geholpen:        - 68 euro
Project Carmen - Paris geholpen:           - 68 euro
Project Carmen - Pinti geholpen:           - 68 euro
02/06/2014   Gerard en Lily Tolido-Elzer  € 25,00  
Project Carmen - Tito geholpen:           - 68 euro
02/06/2014   van Adoptanten Sari  € 40,00  
03/06/2014   Opbrengst veiling schilderijtje  € 25,00  
09/06/2014   Anoniem  € 20,00  
Project Carmen - Turbo geholpen:           - 82 euro
23/06/2014   Anoniem  € 20,00  
28/07/2014   Veiling Snuffelkleed  € 35,00  
El Trasgu Mieres - Donald geholpen:           - 73 euro
30/07/2014   Veiling Slabbetjes  € 47,00  
04/08/2014   Anoniem  € 20,00  
07/08/2014   M.M. Verhees  € 20,00  
El Trasgu Mieres - Paul geholpen:           - 73 euro
25/08/2014   C. Vossen  € 25,00  
29/08/2014   Heer en Mevrouw Lier-Alarm  € 25,00  
El Trasgu Mieres - Cinegan geholpen:           - 73 euro
01/09/2014   Hoyberghs Anja  € 10,00  
04/09/2014   Adoptanten Neve  € 50,00  
04/09/2014   Mw. H. van Meerveld Flameling  € 100,00  
Project Carmen - Pipo geholpen:           - 68 euro
Project Carmen - Rasca geholpen:           - 68 euro
08/09/2014   Adoptanten Mickey S.  € 75,00  
Project Oles - Chulo geholpen:           - 75 euro
08/09/2014   Anoniem  € 20,00  
12/09/2014   Adoptanten Mauri II  € 190,00  
Project Oles - Hola geholpen:           - 85 euro
Project Oles - Lobo geholpen:           - 77 euro
15/09/2014   Vakantieopvang Liane  € 100,00  
Project Oles - Zar geholpen:           - 75 euro
El Trasgu Mieres - Lana geholpen:           - 80 euro
22/01/2015   D. Schipper  € 50,00  
26/01/2015   Donaties M. vd Lemmer  € 152,50  
Project El Xelan - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
Project Straathond - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
25/02/2015   Bickes Thea  € 100,00  
Project El Xelan - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
El Trasgu Mieres - Dina geholpen:           - 70 euro
03/03/2015   T.M. Bouma  € 200,00  
Project El Xelan - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
Project El Xelan - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
04/03/2015   J.C. Admiraal  € 500,00  
Project El Xelan - Kleine teef geholpen:           - 77 euro
El Trasgu Mieres - Rona geholpen:           - 80 euro
El Trasgu Mieres - Nana geholpen:           - 80 euro
El Trasgu Mieres - Tahhisa geholpen:           - 70 euro
El Trasgu Mieres - Nortona geholpen:           - 70 euro
El Trasgu Mieres - Chispa geholpen:           - 70 euro
El Trasgu Mieres - Vero geholpen:           - 80 euro
09/03/2015   Mevr. Snetselaar  € 70,00  
El Trasgu Mieres - Tequilla geholpen:           - 73 euro
11/06/2015   M.H.M. Gimbrere  € 510,00  
Project Straathond - Middelmaat teef geholpen:           - 77 euro
El Trasgu Mieres - Durriti geholpen:           - 73 euro
El Trasgu Mieres - Zarpo geholpen:           - 73 euro
El Trasgu Mieres - Bull geholpen:           - 73 euro
El Trasgu v- Nacho geholpen:           - 73 euro
El Trasgu Mieres - Nancy geholpen:           - 80 euro
El Trasgu Mieres - Noche geholpen:           - 70 euro
26/09/2015   Collectebus Bakkerij Moonen  € 16,00  
26/09/2015   Verkoop juweeltjes - Sint Job  € 65,00  
El Trasgu Serin - Dino geholpen:           - 60 euro
03/10/2015   Verkoop schilderij SpaceDogs  € 220,00  
El Trasgu Serin - Matilda geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Nisa geholpen:           - 100 euro
03/10/2015   Schenking Passe Partout Zoersel  € 215,00  
El Trasgu Serin - Nuska geholpen:           - 90 euro
El Trasgu Serin - Orlando geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Pipo geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Angus geholpen:           - 60 euro
03/10/2015   Verkoop Space Dogs Kalender  € 170,00  
El Trasgu Serin - Antón geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Bobi geholpen:           - 60 euro
05/10/2015   Actie in winkel Cats & Dogside + verkoop 1 kalender Space Dogs  € 154,00  
El Trasgu Serin - Clea geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Crazy geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Rita II geholpen:           - 60 euro
07/10/2015   Adoptante van Astrid  € 50,00  
El Trasgu Serin - Bidon geholpen:           - 60 euro
07/10/2015   Mevr M Verspuij-van Dijk  € 60,00  
12/10/2015   J.W. de Vries  € 50,00  
El Trasgu Serin - Baguera geholpen:           - 100 euro
24/10/2015   Sonny Gelders  € 60,00  
El Trasgu Serin - Chapa geholpen:           - 60 euro
21/10/2015   Kapsalon Anja, Kapellen  € 40,00  
21/10/2015  verkoop 11 Spacedogs kalenders  € 88,00  
El Trasgu Serin - Jandra geholpen:           - 100 euro
21/10/2015   Shana, Tim en hond Ushi  € 45,00  
El Trasgu Serin - Sisi geholpen:           - 60 euro
09/11/2015   T. Visser  € 100,00  
El Trasgu Serin - Beza geholpen:           - 100 euro
10/11/2015   Kapsalon Anja - Kapellen  € 45,00  
El Trasgu Serin - Chispin geholpen:           - 60 euro
13/11/2015   Lange Verschueren  € 1000,00  
El Trasgu Serin - Dato geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Duero geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Elsa geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Gora geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Jandro geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - King geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Lucas geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Macario geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Man geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Oro geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Pati geholpen:           - 90 euro
El Trasgu Serin - Pier geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Raimundo geholpen:           - 90 euro
El Trasgu Serin - Rizzo geholpen:           - 60 euro
18/11/2015   Lilian Rooswinkel  € 100,00  
El Trasgu Serin - Rocky geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Rona geholpen:           - 90 euro
23/11/2015   Passe-Partout Zoersel  € 135,00  
El Trasgu Serin - Sola geholpen:           - 90 euro
23/11/2015   Heer en mevrouw de Lier  € 20,00  
El Trasgu Serin - Soto geholpen:           - 60 euro
08/12/2015   Verkoop schilderij Space Dogs  € 250,00  
El Trasgu Serin - Telva geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Tor geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Wally geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Zulem geholpen:           - 60 euro
08/12/2015   Juwelenverkoop Anja & Shana  € 150,00  
El Trasgu Serin - Flor geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Jacky geholpen:           - 60 euro
08/12/2015   Collectebus Kapsalon Anja  € 62,50  
El Trasgu Serin - Vacú geholpen:           - 60 euro
08/12/2015   Collectebus Zaadhandel -
  Kapellen
 € 37,00  
14/12/2015  Kerstmarkt Zoersel  € 350,00  
El Trasgu Serin - Bandido geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Brandon geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Clarin geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Dalky geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Dick geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Evo geholpen:           - 60 euro
21/12/2015   Collectebus Broodjeszaak
  Broosjes - St. Job
 € 78,00  
El Trasgu Serin - Tera geholpen:           - 100 euro
28/12/2015   Collectebus/verkoop Trimsalon
  Anneke Daems - Hoboken
 € 75,00  
El Trasgu Serin - Tina geholpen:           - 90 euro
28/12/2015   Collectebus Cats & Dogside  € 33,00  
28/12/2015   Collectebus Bakkerij Goolaerts  € 41,00  
El Trasgu Serin - Tom geholpen:           - 60 euro
28/12/2015   Kerstverkoop Kapsalon Anja  € 160,00  
El Trasgu Serin - Woki geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Rita geholpen:           - 100 euro
08/09/2015   Verkoop postzegels Zoersel  € 22,00  
08/09/2015   Verkoop juweeltjes  € 60,00  
El Trasgu Serin - Fonsi geholpen:           - 60 euro
14/09/2015   Collectebus De Zaadhandel -
  Kapellen
 € 48,67  
El Trasgu Serin - Gabi geholpen:           - 60 euro
14/09/2015   Verkoop juweeltjes MvdL  € 35,00  
El Trasgu Serin - Golfo geholpen:           - 60 euro
14/09/2015   Collectebus Cats & Dogside  € 33,00  
14/09/2015   Collectebus Kapper Mama Shana  € 80,00  
El Trasgu Serin - Laia geholpen:           - 100 euro
03/02/2016   Collectebus Kapsalon Anja  € 40,00  
El Trasgu Serin - Tony geholpen:           - 60 euro
03/02/2016   Collectebus Cats en Dogside  € 8,07  
03/02/2016   Collectebus Dierenarts Casman  € 32,77  
15/02/2016   Wilhelmina Molnar  € 30,00  
El Trasgu Serin - Lute geholpen:           - 60 euro
15/02/2016   A. Nowee  € 20,00  
27/01/2016   Baasjes van SITA G.  € 1150,00  
El Trasgu Serin - Mamba geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Marques geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Mendi geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Nel geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Pila geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Sia geholpen:           - 100 euro
El Trasgu Serin - Remo geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Rómulo geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Toreto geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Tulo geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Zazu geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Serin - Pico geholpen:           - 60 euro
El Trasgu Mieres - Escalibor geholpen:           - 73 euro
El Trasgu Mieres - Juana geholpen:           - 80 euro
El Xelan - Luna geholpen:           - 75 euro
El Xelan - Jara geholpen:           - 85 euro
El Xelan - Lia geholpen:           - 85 euro
El Xelan - Pastora geholpen:           - 85 euro
El Xelan - Pastora geholpen:           - 85 euro
Binnenkort volgen er meer honden voor   No More Puppies


HARTELIJK DANK !naar index onderwerpen


HONDEN DIE REEDS GEHOLPEN WERDEN VIA PROJECT "NO MORE PUPPIES"


   

Donald-El Trasgu: 73 euro   Paul-El Trasgu: 73 euro    Cinegan-El Trasgu: 73 euro     Pipo-Project Carmen: 68 euro


   

Rasca-Pr. Carmen: 72 euro    Africa-Pr. Carmen: 68 euro    Chico-Pr. Carmen: 68 euro    Laika-Pr. Carmen: 68 euro


   

Rito-Pr. Carmen: 68 euro    Crispi-Pr. Carmen: 68 euro    Manchi-Pr. Carmen: 68 euro    Paris-Pr. Carmen: 68 euro


   

Pinti-Pr. Carmen: 68 euro    Tito-Pr. Carmen: 68 euro    Turbo-Pr. Carmen: 82 euro    Chulo-Pr. Oles: 75 euro


   

Hola-Pr. Oles: 85 euro          Lobo-Pr. Oles: 77 euro          Zar-Pr. Oles: 75 euro          Dina-Mieres: 70 euro


   

Lana-Mieres: 80 euro         Teef El Xelan: 77 euro           Teef El Xelan: 77 euro          Rona-Mieres: 80 euro


   

Nana-Mieres: 80 euro         Teef El Xelan: 77 euro           Teef El Xelan: 77 euro          Tahisa-Mieres: 70 euro


   

Tequilla-Mieres: 73 euro      Chispa-Mieres: 70 euro        Nortona-Mieres: 70 euro        Vero-Mieres: 80 euro


   

Durruti-Mieres: 73 euro      Nacho-Mieres: 73 euro        Zarpo-Mieres: 73 euro        Bull-Mieres: 73 euro


   

Nancy-Mieres: 80 euro      Noche-Mieres: 70 euro        Straathond-Avilés: 77 euro        Straathond-Avilés: 77 euro


   

Dino-Serin: 60 euro        Matilda-Serin: 100 euro           Nisa-Serin: 100 euro          Nuska-Serin: 90 euro


   

Orlando-Serin: 60 euro         Pipo-Serin: 60 euro           Anton-Serin: 60 euro           Angus-Serin: 60 euro


   

Bobi-Serin: 60 euro         Chapa-Serin: 60 euro           Clea-Serin: 60 euro           Crazy-Serin: 60 euro


   

Rita II-Serin: 60 euro         Jandra-Serin: 100 euro           Sisi-Serin: 60 euro           Tera-Serin: 100 euro


   

Tina-Serin: 90 euro         Tom-Serin: 60 euro             Woki-Serin: 60 euro             Rita-Serin: 100 euro


   

Bidon-Serin: 60 euro         Baguera-Serin: 100 euro             Beza-Serin: 100 euro             Chispin-Serin: 60 euro


   

Dato-Serin: 60 euro         Duero-Serin: 60 euro             Elsa-Serin: 100 euro             Gora-Serin: 100 euro


   

Jandro-Serin: 60 euro         King-Serin: 60 euro             Lucas-Serin: 60 euro             Macario-Serin: 60 euro


   

Man-Serin: 60 euro         Oro-Serin: 60 euro             Pati-Serin: 90 euro             Pier-Serin: 60 euro


   

Raimundo-Serin: 60 euro         Rizzo-Serin: 60 euro             Rocky-Serin: 60 euro             Rona-Serin: 90 euro


   

Sola-Serin: 90 euro         Soto-Serin: 60 euro             Telva-Serin: 60 euro             Tor-Serin: 60 euro


   

Wally-Serin: 60 euro         Zulem-Serin: 60 euro             Flor-Serin: 100 euro             Jacky-Serin: 60 euro


   

Vacú-Serin: 60 euro         Bandido-Serin: 60 euro             Brandon-Serin: 60 euro             Clarin-Serin: 60 euro


   

Dalky-Serin: 60 euro         Dick-Serin: 60 euro             Evo-Serin: 60 euro             Fonsi-Serin: 60 euro


   

Dalky-Serin: 60 euro         Dick-Serin: 60 euro             Evo-Serin: 100 euro             Teef-El Xelan: 77 euro


   

Luna-El Xelan: 75 euro         Jara-El Xelan: 85 euro             Lia-El Xelan: 85 euro             Pastora-El Xelan: 85 euro


   

Escalibor-Mieres: 73 euro         Juana-Mieres: 80 euro             Tony-Serin: 60 euro             Lute-Serin: 60 euro


   

Mamba-Serin: 100 euro         Marques-Serin: 60 euro             Mendi-Serin: 100 euro             Nel-Serin: 60 euro


   

Pila-Serin: 100 euro         Sia-Serin: 100 euro             Remo-Serin: 60 euro             Romulo-Serin: 60 euro


   

Toreto-Serin: 60 euro         Tulo-Serin: 60 euro             Zazu-Serin: 60 euro             Pico-Serin: 60 euro